Scouting Tono-groep tekent intentieverklaring

De scouting Tono-groep en de Scouting Taizé-groep werken al enige tijd samen binnen de leeftijdsgroepen. Samen hebben de beide scoutinggroepen besloten een volgende stap te zetten en de "intentie tot fusie" uit te spreken.

Al enkele maanden werken de Scouting Tono-groep en Scouting Taizé-groep samen, nu nog voornamelijk op speltakniveau. Zo houden de scouts en explorers gezamenlijk opkomsten en overleggen de beide welpenspeltakken over het programma. In de afgelopen periode heeft deze samenwerking zich verdiept. In een volgende stap hebben de beide groepsraden van beide groepen de intentie uitgesproken over te gaan tot fusie. De groepsraad is het hoogste bestuursorgaan van een scoutinggroep.

De intentie is er duidelijk. Voor de Scouting Taizé-groep kan een fusie helpen het tekort aan vrijwilligers te verminderen. Voor de Scouting Tono-groep is een fusie een makkelijkere manier om qua huisvesting te voorzien in een vaste en zekere locatie.

Toch geeft deze intentie nog geen zekerheid tot een fusie. De groepsraad heeft uitgesproken dat er wel voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden liggen voornamelijk op het vlak van voldoende, en geschikte, speelruimte. Bij de locatie Schiedamseweg is er namelijk wel een gebouw, maar geen eigen, afsluitbare, speelruimte. Ruimte om eens enkele dagen een pionierwerk te laten staan, om een hindernisbaan enkele dagen voor een activiteit op te bouwen of om een keertje tenten neer te zetten. Ook is er op die locatie geen kampvuurkuil. Binnen het outdooraspect van Scouting is hier zeker behoefte aan. In overleg met de gemeente gaan we de mogelijkheden hiervoor verkennen om zo te komen tot de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle, toekomstbestendige, scoutinggroep.

Groepsbegeleider Lukas van Mil van de Scouting Tono-groep en groepsvoorzitster Yolanda van Looijen van de Scouting Taizé-groep tekenen de intentieverklaring namens de groepsraden van de beide scoutinggroepen.