Onze huidige groepsdas

Een unieke das

Zoals iedere Scoutinggroep heeft ook de Scouting Tono-groep een eigen groepsdas. Deze das is vrij uniek, misschien zelfs wel de enige das in Nederland in deze vorm en kent een heel bijzondere ontstaansgeschiedenis.

De oudste bekende vermelding van de groepsdas is te vinden op de achterkant van deze foto.

De oudste bekende vermelding van de groepsdas is te vinden op de achterkant van deze foto uit 1934.

De oudste vermelding van de das van de NPG Tono-groep dateert uit 1934, vrijwel direct na de heroprichting. Achter op een foto komen we de volgende tekst tegen: "Wel Edelen Heren, Het uniform is donker blauw, das geel, koort wit, riem bruin hoed donker blauw, witte kraag zwarte kousen en schoenen lijst zilver. Gelieve onbeschadigd terug te zenden aan Annie Blaser Brielschestr 12, Schiedam". Het betreft hier het uniform voor Padvindsters. Zoals iedere Padvindster in Nederland droegen zij gele dassen. Alle Kabouters in Nederland droegen ook gele dassen terwijl de Pioniersters terra-kleurige dassen hadden.

De landelijke dassen.

Enkele landelijke dassen: van boven naar beneden: de Beverdas, de Kabouter/ Welpendas, de Scoutsdas welke tevens de algemene das is en de Luchtverkennersdas.

Ook na de fusie tot Scouting Nederland bleef het systeem van één landelijke das per leeftijdsgroep nog gehandhaafd. Dit betekende een oranje das met een groene bies voor Kabouters en een groene das met een oranje bies voor Padvindsters en ouder. Later kwam hier een donkerblauwe das met een groene bies bij voor de Bevers.

Ook de speltakken van de Scouting Tono-groep droegen deze dassen: de oranje das voor de Kabouters van de Glimwormpjeskring en de Kamo-kring en de groene das voor de Padvindsters van het Oerwoudvendel.

Een eigen das voor de Senior Padvindsters

Volgens deze regels zouden ook de Senior Padvindsters van het Sterrenvendel de groene das met een oranje bies moeten dragen, net als de Junior Padvindsters van het Oerwoudvendel. De leden van het Sterrenvendel, de latere Sherpa Afdeling 425 (en nog later Explorerafdeling 425), vonden dit echter maar niets. Veel liever hadden zij een eigen das. Om toch in lijn te blijven met de andere leeftijdsgroepen en de gebruiken binnen de vereniging kozen zij voor een zwarte das met een witte bies. Zo leek deze das toch sterk op de landelijke dassen.

Van afdelingsdas naar groepsdas

In het begin van de jaren '80, ruim na de fusie van de verschillende landelijke Padvinderij- en Gidsenbewegingen tot de Vereniging Scouting Nederland, kozen steeds meer groepen voor een eigen groepsdas. De Scouting Tono-groep besloot de das van de Sherpa Afdeling over te nemen als groepsdas. In de punt van de De groepsdas vanaf de jaren ¯80 das kwam het dasteken: de letters T en N in de vorm van het groepslogo. Een aantal bereidwillige moeders maakten de dassen voor de groep: een gewone zwarte das waar met wit koord een bies op werd gezet. Ook het dasteken werd door moeders met de hand geborduurd wat ongeveer een uur per dasteken duurde.

Een jubileum met een jubileumdas

Het 50-jarig jubileum in 1984 werd binnen de Scouting Tono-groep uitgebreid gevierd. Er kwam ook een jubileumdas voor alle leden. Op deze jubileudas werd een aangepast dasteken gedragen, bestaande uit het normale dasteken met de jaartallen 1934 en 1984 er bij geborduurd. Aangezien leden na afloop van dit jaar geen nieuwe das hoefden aan te schaffen was de jubileumdas nog jaren te zien in de groep. In de dassencollectie van het Interregionaal Steunpunt Scouting Rotterdam deze jubileumdas nog steeds opgenomen. Ga maar eens kijken aan de Heemraadsingel in Rotterdam, daar hangt deze jubileumdas aan de muur van het trappenhuis.

Ook de bevers krijgen hun eigen das

In 1985 werd een nieuwe speltak opgericht: de Bevers. Een nieuwe leeftijdsgroep voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Speciaal voor deze kinderen werden de dassen een maatje kleiner gemaakt. Uit gewone stof naaiden enkele moeders de kleinere dassen, waar dan de witte bies op kwam. Het dasteken was wel het normale dasteken. Zo kregen ook de kleinere leden een das op maat. Dit duurde tot 1992. Tegenwoordig krijgen ook de Bevers een normale maat das.

In 1995 wordt overgestapt op een nieuw dasteken.

Een nieuw groepslogo

Nadat de Scouting Tono-groep in 1992 is overstapt op het nieuwe groepslogo, ontworpen door Richard Spruit, bleef het oude groepslogo alleen nog in gebruik als dasteken. Deze situatie duurde nog 3 jaar voort totdat in 1995 het nieuwe logo als geborduurd insigne werd besteld. Sindsdien heeft de groepsdas zijn huidige vorm: een zwarte das met een witte bies met in de punt het groepslogo als geborduurd insigne.

Een bijzondere das: de Jan van Hoof-stam

Sinds 1984 kent de Scouting Tono-groep opnieuw een jongerentak: de Jan van Hoof-stam. Dit is een gezamenlijke stam van de Scouting St. Franciscus Lodewijkgroep en de Scouting Tono-groep. Aangezien de Franciscus een groene das draagt en de Scouting Tono-groep een zwarte, heeft de stam als enige speltak de beide dassen gecombineerd tot een zwart-groene das.

Toen de stam begon als gezamenlijke stam werd oorspronkelijk ook het dasteken van de Scouting Tono-groep gehalveerd. Toen echter ook de St. Franciscus-Lodewijkgroep een dasteken invoerde is besloten een eigen dasteken te gaan voeren. Als teken is gekozen voor het silhouet van het standbeeld dat bij de Waalbrug in Nijmegen staat voor Jan van Hoof.

Echter, na een bezoek in 1987 aan het standbeeld bleek dat het standbeeld niet voor Jan van Hoof was geplaatst, maar voor "hen die met Jan van Hoof zijn gevallen". Sindsdien staat het dasteken van de Jan van Hoofstam ook wel bekend als "de neppert".

De das van de Jan van Hoof-stam

Nadat de Jan van Hoofstam zich in 2005 onverwacht losmaakte van de Scouting Tono-groep dragen de leden van de Jan van Hoofstam weer de groepsdas van de St. Fransiscus-Lodewijkgroep.

De kampdassen van de Glimwormpjeskring

Kampdassen geheel in stijl

Voortbordurend op de groepsdas heeft de Glimwormpjeskring bijpassende kampdassen geintroduceerd. Een kampdas is een das die tijdens kampen dagelijks wordt gedragen. Zo hoef je op een kamp niet elke dag je uniform aan, maar ben je toch herkenbaar als Scout. Bij de Glimwormpjeskring krijgt, sinds 1994, elke kampdeelneemster of kampdeelnemer een rode das. Elk subgroepje heeft hier zijn eigen kleur bies op zitten. De biezen zijn er in wit, oranje, geel, groen, rood, paars en blauw. Meestal zijn die met witte biezen de staf-dassen. De das moet na het kamp worden ingeleverd, het dasteken mag de volgende jaren weer op de kampdas worden gedragen. Sinds 2016 hebben de scouts van het Oerwoudvendel dit overgenomen, en maken zij gebruik van blauwe kampdassen, met een eigen kleur bies voor elke ronde.