Kabouters, padvindsters en pioniersters

De oudste bewaarde gegevens van de verschillende speltakken stammen uit 1945. Op dat moment vormen de Tono-groep en de Ravo-groep samen de Afdeling Schiedam van het Nederlands Padvindsters Gilde. De twee groepen werken zeer intensief samen, delen hetzelfde gebouw, delen de financiën en doen veel groepsactiviteiten samen. Uit de financiële administratie blijkt dat de groepen samen een Kaboutergroep (7 tot 11 jaar), twee groepen Junior-Padvindsters (11 tot 14 jaar), twee groepen Senior-Padvindsters (14 tot 17 jaar) en een groep Pioniersters (17 tot 23 jaar) hadden. Hoe de verdeling over de twee groepen was valt niet te achterhalen.

Het kabouterteken en het teken voor hoofdkabouters.

Links het vinger-insigne, rechts het handje. Beide tekens komen uit 1941 en mochten gedragen worden als een kabouter had laten zien over bepaalde vaardigheden beschikte.

Pas in 1946 is er voor het eerst sprake van twee groepen, waarbij groep 1 een Kaboutergroep heeft, een vendel Junior-Padvindsters, een vendel Senior-Padvindsters en een groep Pioniersters. Groep 2 heeft eveneens een Kaboutergroep en verder een vendel Junior-padvindsters en een vendel Senior-Padvindsters. Wie groep 1 is en wie groep 2 is hier echter niet duidelijk.

De Glimwormpjeskring

Glimwormpjeskring

Deze verdeling over de speltakken blijft enkele jaren gelijk. In 1950 komen we voor het eerst de namen van de groepen tegen. Op dat moment blijkt groep 1 uit het kasboek de Tono-groep te zijn en groep 2 is de Ravo-groep. Beide groepen hebben dan Kabouters, Junior-Padvindsters en Senior-Padvindsters gecombineerd met Pioniersters. De Glimwormpjeskring is op dat moment de Kabouterkring van de Ravo-groep. De kring kent zo zijn ups en downs, tot uiteindelijk in 1960 de Ravo-groep opgaat in de Tono-groep van het NPG. De Glimwormpjeskring gaat dan verder als een van de twee Kabouterkringen van de Tono-groep. In 1988 wordt de kring ook opengesteld voor jongens. De meisjes blijven Kabouters genoemd worden, terwijl de jongens dan Welpen gaan heten. Uiteindelijk besluit Scouting Nederland in 2010 om te stoppen met het kabouterspel voor meisjes, en wordt er een nieuw welpenspel voor meisjes en jongens ontwikkeld. Vanaf 2011 gaan de meisjes verder als welp.

De Kamokring

Kamokring

Volgens de oudste bekende gegevens heeft de Tono-groep in 1945 één Kabouterkring. Pas in 1964 komen we in de bewaard gegeven boeken voor het eerst de naam tegen: de Kamokring. Na de opname van de Ravo-groep in de Tono-groep is de Kamo-kring de zaterdagochtendkring, terwijl de Glimwormpjeskring op de zaterdagmiddag draait. Helaas gaat het begin jaren '70 niet zo goed met de groep en wordt in 1972 de Kamo-kring opgeheven. In 2002 verplaats de Glimwormpjeskring haar opkomsten naar de zaterdagochtend.

Het Oerwoudvendel

Oerwoudvendel

In de beginjaren kent „de Padvinderij” alleen Kabouters (7-11 jaar), Padvindsters (11-17 jaar) en Pioniersters (17-23 jaar). De Padvindsters worden echter al snel verdeeld in Junior-Padvindsters en Senior-Padvindsters. Een groep Padvindsters heet een Vendel. In 1945 komen we in de boeken maar liefst 5 vendels tegen van de afdeling Schiedam van het NPG. Dit zijn dan twee vendels Junioren, twee vendel Senioren en een vendel Pioniersters. Pas in de boeken over 1964 ontdekken we dat het Oerwoudvendel een vendel Junior-Padvindsters is. Aangezien het Oerwoudvendel vermoedelijk altijd bij de Scouting Tono-groep heeft gehoord maakt is dit het oudste onderdeel van de groep. In 1991 worden ook jongens toegelaten tot het Oerwoudvendel waarmee dit veranderd in een Scouts-vendel. Helaas gaat het enkele jaren later niet zo goed met de groep, en wordt het Oerwoudvendel in 2005 opgeheven. Gelukking kunnen de Scouts in 2009 weer heropgericht worden.

Rechtsboven is met enige moeite het jaartal '42 herkenbaar.

Een aandenken aan de Baden Powelldag uit 1942

Irisvendel

Het Padvindstersvendel van de Ravo-groep is het Irisvendel. Ook hier is de oudste vermelding uit 1945, dan als Vendel IV. Ook na de opname van de Ravo-groep in de Tono-groep blijft het Irisvendel bestaan als vendel Junior-Padvindsters. Na de hoogtijdagen in de jaren 50 gaat het echter niet goed met de meisjes-padvinderij, waarna het Irisvendel in 1969 wordt samengevoegd met het Oerwoudvendel.

Sterrenvendel

In 1964 heeft de Tono-groep één vendel Senior-Padvindsters: het Sterrenvendel. Van voor die tijd weten we dat zowel de Ravo-groep als de Tono-groep Senior-Padvindsters had. Of het Sterrenvendel echter bij de Tono of bij de Ravo hoorde is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat het Sterrenvendel in 1946 gezamenlijk draaide met de Pioniersters waardoor een leeftijdsgroep van 14 tot 23 ontstond. In 1948 wordt het Sterrenvendel weer zelfstandig. Dit blijft zo tot 1974 als er naast het Sterrenvendel ook een Sherpa-afdeling wordt opgericht. Deze richt zich op meisjes in dezelfde leeftijdsgroep, maar vult het spel van Scouting op een andere manier in. Een jaar later zien we dan ook dat het Sterrenvendel veel meiden verliest aan de Afdeling, waarna het Sterrenvendel in 1976 wordt opgeheven.

Explorer Afdeling 425

Afdeling 425

Begin jaren '80 wordt er een nieuw spel ontworpen voor Senior-Padvindsters: het Sherpa-spel. Ook de Scouting Tono-groep besluit hier aan mee te doen en richt hiervoor een Afdeling op. Aangezien afdelingen dan nog landelijk worden genummerd wordt dit Sherpa Afdeling 425. Op 22 maart 1980 begint men met 11 meiden, wat al snel uitgroeit tot een groep van 16. Hierna loopt het aantal Sherpa's weer enigszins terug. Naar het lokaaltje wat ze gebruiken -een klein zoldertje, het ooievaarsnest- neemt de afdeling een ooievaar als mascotte aan. In 1986 moet de Afdeling echter door gebrek aan leden worden opgeheven. Een jaar laten wordt Afdeling 425 echter al weer heropgericht als „Junior-Sherpa's”. Een jaar later zijn al de meiden echter oud genoeg om zich weer gewoon Sherpa's te gaan noemen.
In 1989 verhuist de Afdeling naar het vreogere beverlokaal in 't Koetshuis, op de bovenverdieping links. Het voormalige ooievaarsnest wordt omgebouwd tot twee rondehokken voor de Scouts. In 1994 is dit uiteindelijk de laatste speltak van de Scouting Tono-groep die ook jongens toelaat. De naam wordt nu veranderd in Explorer Afdeling 425.

Het installatieteken van het Nederlands Padvindsters Gilde, opgespeld bij de installatie van een nieuwe lid.

Als je wordt geinstalleerd krijg je het installatieteken. Dit is het installatieteken van het NPG waar de Tono-groep tot 1973 onderdeel van was.

Pioniersters stam

de Pioniersters en de Voortrekkers vormen leeftijdsgroep voor de oudste leden binnen Scouting, later bekend onder de samentrekking PiVo's en in 2010 hernoemd in Roverscouts. Al in de oudste bewaard gebleven gegevens was er sprake van Pioniersters bij de Tono-groep. Deze jongedames vormden in eerste instantie een deel van de Senior-Padvindsters. In 1947 staat de laatste contributie van deze leeftijdsgroep te boek. Het duurt dan tot 1950 voor we weer Pioniersters tegenkomen bij de groep, opnieuw als deel van beide vendels Senior-Padvindsters. Hierna is de geschiedenis moeilijk te volgen, maar in ieder geval zijn er geen Pioniersters rond 1960. Eind jaren '60 is er een zelfstandige Pioniersters-stam opgericht. Deze komen we in 1972 nog steeds tegen waarna deze stam in 1974 wordt heropgericht. Deze Pioniersters-stam houdt het vol tot 1976. Drie jaar lang heeft de Scouting Tono-groep hierna geen leeftijdsgroep voor 17 tot 23-jarigen totdat in 1979 een samenwerkingsverband wordt aangegaan met de St. Franciscus-Lodewijkgroep. Vanaf dit jaar hebben beide groepen een gezamenlijke stam: de Jan van Hoofstam. Op 5 oktober 2002 richt de Scouting Tono-groep ook een eigen jongerenstam op: de Redekestam.

Jan van Hoofstam

Jan van Hoofstam

De Jan van Hoofstam is in mei 1945 opgericht als niet-groepsgebonden Voortrekkersstam. De mannen van deze stam besloten zich te vernoemen naar Jan van Hoof, een verzetsheld uit de tweede wereldoorlog. In 1967, na de fusie van de St. Franciscusgroep, de Lodewijkgroep en de Oriongroep in Schiedam, werd deze stam onderdeel van deze St. Franciscus-Lodewijkgroep. Nog steeds enkel uit jongens bestaand werd in 1979 aan de Scouting Tono-groep het aanbod gedaan om een samenwerkingsstam te worden om hiermee de jongens van de FLG en de meiden van de Tono-groep een verdere Scouting-carriere te bieden. Bovendien waren vaak de jongens uit een gezin lid bij de FLG terwijl de meisjes uit hetzelfde gezin lid waren bij de Tono. Sindsdien is de Jan van Hoofstam een gezamenlijke stam met een eigen das. Helaas besluit de Jan van Hoofstam in 2002 om opeens de samenwerking te verbreken.

De Huppelveldkolonie

Huppelveldkolonie

Begin jaren '80 wordt er in Nederland een nieuw Scouting-spel ontwikkeld naar Canadees en Brits voorbeeld: het Beverspel voor 5 tot 7-jarigen. De Scouting Tono-groep richt hiervoor in 1985 de Huppelveldkolonie op. De oprichting gebeurt met broertjes en zusjes van vooral Kabouters en Welpen. Hiermee groeit de Beverkolonie al snel uit tot een grote speltak. Hiermee is de Huppelveldkolonie zowel jongste onderdeel van de Scouting Tono-groep als het eerste gemengde onderdeel. Op het moment dat de eerste jongens-bevers doorstroomde naar de oudere leeftijdsgroepen zijn al deze onderdelen gemengd gaan draaien. Vanaf de oprichting had de Huppelveldkolonie haar opkomsten gelijk met de Glimwormpjeskring, later weken de tijden af.

De Ravoband

Het verhaal van de muziekband van het Nederlands Padvindsters Gilde afdeling Schiedam, de later Ravoband, is verteld op de Ravoband-pagina.

De Stichitng Scouting Tono, verantwoordelijk voor de financiele en materiele zaken van de groep.

De Stichting Scouting Tono

Eind jaren '70 blijkt de bestuursvorm van een Vereniging op een aantal punten te knellen. Bovendien bleek door de toegenomen complexe samenleving er te veel werk op de schouders van de stafleden terecht te komen. Begin 1980 wordt hierom de Stichting Scouting Tono opgericht. De stichting krijgt tot doel de financiële en materiële belangen van de Scouting Tono-groep te behartigen en de groep van een extra, eigen rechtspersoon te voorzien. Hierdoor konden de stafleden zich weer toeleggen op het spelen van het Spel van Scouting met de jeugdleden.
Hoewel niet direct een speltak, heeft de stichting toch door de jaren heen bewezen een belangrijk onderdeel van de Scouting Tono-groep te zijn. Ouders en andere vrijwilligers zetten zich op deze wijze in om de idealen van Scouting te verwezenlijken en hiermee zelf ook nog een leuke en leerzame tijd door te maken.

De Redekstam, de leeftijdsgroep voor onze oudste leden.

De Redekestam

Begin 2002 zijn er een aantal Explorers die te kennen geven graag een eigen stam op te willen richten. De Jan van Hoofstam zien ze op dat moment niet zo zitten. Na veel voorbereidingen is het op 5 oktober 2002 zo ver en wordt de stam opgericht als de eerste lichting Explorers overvliegt. De oprichting zelf is een groot feest.

Als naam grijpen de Pivo's terug op de geschiedenis van de Scouting Tono-groep en noemen ze zichzelf de Redekestam naar mej. Redeke die in 1921 de Tono-groep oprichtte. Met de grote landelijke herijking van het scoutingspel in 2010 gaan de Pivo's nu Roverscouts heten.