Financiële zaken

Als je overweegt om lid te worden of uw kind(eren) lid te laten worden, zijn er een aantal financiële zaken die je moet weten. Zaken als contributie, aanschaffen van kleding, verzekeringen etc.
Mocht een financiële zaak hier nog niet zijn vermeld, laat het ons dan even weten. We zoeken het antwoord dan even voor je op.

Contributie

Het teken op onze das en het groepsnaambandje De contributie kan worden overgeschreven op bankrekening NL67 INGB 0004 3413 10 ten name van de Stichting Scouting Tono, Schiedam, onder vermelding van de naam en de speltak van uw kind. Tegelijk met het inschrijfformulier ontvangt u een machtigingskaart voor automatische incasso's. Zo kunt u veilig betalen zonder dit te vergeten, en houdt u controle over uw uitgaven.

Maandcontributie

De contributie bedraagt voor alle leeftijdsgroepen € 16,= per maand. Bij betaling met een machtiging tot incasso ontvangt u € 0,50 korting, zodat het maandbedrag dan uitkomt op € 15.50. De betaling van de contributie gaat in aan het begin van de eerstvolgende maand nadat uw kind zich heeft ingeschreven. Dit bedrag moet iedere maand bij vooruitbetaling voldaan worden aan de penningmeester.

Jaarcontributie

Het is ook mogelijk de contributie per jaar te betalen. De contributie bedraagt dan € 430,=. Hierin zit de contributie, zomerkamp en alle weekenden en de meeste overige kosten. Hoe de jaarcontributie exact werkt kunt u navragen bij het stichtingsbestuur. Dit is vooral handig bij een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur omdat eigenlijk alle kosten hierin opgenomen zijn.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De Stichting Scouting Tono werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze verstrekt een jaarlijkse bijdrage aan gezinnen met een laag inkomen. Dit bedrag wordt overgemaakt aan de Scouting Tono-groep. Hiervan wordt de jaarcontributie betaald, de scouting-kleding en de meeste kampen en weekenden. Een aanvraag kan gedaan worden via een intermediair. Neemt u gerust contact op, dan kunnen wij u hier mee helpen. De spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Inschrijfgeld

Bij de installatie ontvangt u van ons een kant en klare groepsdas en het groeps-naambandje voor op de scoutingkleding. Hiervoor betaalt u € 10,= inschrijfgeld. Dit bedrag betaalt u contant aan de leiding van de speltak van uw kind.

Verzekeringen

Door lid te worden van de Scouting Tono-groep is uw kind automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens Scouting-activiteiten en op weg van en naar deze activiteiten. De volledige tekst van de polis kunt u opvragen bij de penningmeester.

De Scoutingkleding in de zomer

Speciaal voor de warme maanden heeft de Scouting Tono-groep een T-shirt. Dit groepsshirt mag in de plaats van de gewone scoutingkleding worden gedragen. Het T-shirt is verkrijgbaar bij de groep voor € 8,50. De aanschaf is niet verplicht. Zowel bij de gewone scoutingkleding als bij het zomershirt wordt altijd de groepsdas gedragen.

Kampen en weekenden

Voor kampen en weekenden kunt u uw kind apart inschrijven. De kosten krijgt u tijdig te horen. Deze kosten betaalt u in de regel ofwel contant aan de leiding van de leeftijdsgroep van uw kind, ofwel kunt u dit overmaken op bankrekening NL67 INGB 0004 3413 10 t.n.v. Stichting Scouting Tono, Schiedam onder vermelding van de naam van uw kind en de activiteit.