Scouts maken schoon

Op de voorpagina van het Schiedams Nieuwsblad van 26 februari 2003 stond vast de aankondiging van de Nationale Scoutingdag. Het thema was "Bewust van je omgeving".

Voorpagina van het Schiedams Nieuwsblad van 26 februari 2003

Het thema van de Nationale Scoutingdag 2003 was "Bewust van je omgeving". Net als veel andere Scoutinggroepen in Schiedam heeft de Scouting Tono-groep dit ingevuld door een grote schoonmaak- en opfleuractie te houden in de omgeving van het eigen groepshuis.

Zo werden op 29 februari de bossages langs de rijksweg ontdaan van hun afval en maakten we de randen langs de Sweelincksingel schoon. Bezems, scheppen etc. konden we gebruiken danzij de bereidwillige medewerking van Irado.

Vlak voor het groepshuis en bij de overgang van de Sweelincksingel werd de boel opgefleurd. Een groot aantal plantjes werden gepoot de later in de zomer een vrolijk aanzien zullen geven. De plantjes werden gesponsord door de Wijkvereniging Groenoord-Zuid. In het krantenartikel staat helaas abusievelijk vermeld dat het de Wijkvereniging Schiedam-Zuid is, maar dit moet de Wijkvereniging Groenoord-Zuid zijn.