titel107.jpg

Nationale Straatspeeldag

De Nationale Straatspeeldag 2008 was voor de Scouting Tono-groep aanleiding om haar medewerking te verlenen aan deze dag in de wijk Schiedam-West.

Op 8 mei 2008 plaatste Het Nieuwe Stadsblad het volgende artikel op pagina 8.

 Op 8 mei 2008 plaatste Het Nieuwe Stadsblad het volgende artikel op pagina 8

Share