Jubileumfeest voor het 75-jarig bestaan

Op 28 maart 2009 vierde de Scouting Tono-groep haar 75-jarige bestaan voor de eigen leden. Een van de hoogtepunten was de onthulling van het nieuwe gevelbord. De onthulling vond plaats door Mirjam Redeke, het nichtje van de oprichtster en naamgeefster van de groep.

Het Nieuwe Stadsblad

Het artikel op pagina 8 van het Nieuwe Stadsblad

In het Nieuwe Stadsblad van 1 april 2009 verscheen dit artikel op pagina 8.

Maasstad Weekbladen, editie Schiedam

Het artikel op pagina 25 van Maasstad Weekbladen, editie Schiedam

In Maasstad Weekbladen, editie Schiedam van 1 april 2009 verscheen dit artikel op pagina 25. Zie ook de fotoserie van het jubileumfeest