Scouting Tono vreest voor clubgebouw

De Stichting Scouting Tono beheert namens de Scouting Tono-groep o.a. ons groepshuis. Groot was dan ook de schrik toen bleek dat Rijkswaterstaat grote bouwplannen heeft achter ons gebouw. Tegen de geplande geluidswal hebben wij zeker geen bezwaar, maar het bouwen zelf levert de nodige risico's op voor ’t Koetshuis.

Bij de aanleg van de A4 Midden Delfland zal er langs de A20 een geluidsscherm gebouwd worden. In mei 2010 ontdekten we dat het talud achter ons gebouw hiervoor verbreed moet worden. Aangezien daar geen ruimte voor is, heeft Rijkswaterstaat aangegeven dan een damwand te bouwen. Voor ons gebouw, gebouwd op een zandplaat en -dus- niet onderheid betekend dat een groot risico op onherstelbare schade. Niet alleen de heiwerkzaamheden kunnen scheuren of erger veroorzaken, voor de bouw van de damwand zal men ook met zwaar vrachtverkeer langs ons gebouw moeten.

In een interview met het Algemeen Dagblad / Rotterdam Dagblad uit Richard Spruit, voorzitter van het stichtingsbestuur, hierover zijn zorgen.

Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad

Het AD/Rotterdams Dagblad, editie Waterweg van 17 juni 2010

Het AD/Rotterdams Dagblad plaatste dit artikel op pagina 7 van editie Waterweg van 17 juni 2010.