Wethouder Siljee opent Schiedamse scoutingdag

De Schiedamse Scoutingdag 2011 trok veel belangstelling, niet in de laatste plaats omdat wethouder Siljee de dag opende. Samen met jeugdleden van de vier Schiedamse Scoutinggroepen werden de vier groepsvlaggen gehesen. De wethouder hees daarbij de vlag van de gemeente Schiedam.

Wethouder Siljee hield ook nog een openingstoespraak. Hierin prees hij de scouts voor hun maatschappelijke betrokkenheid. De wethouders liet tevens weten van mening te zijn dat scouting een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen. Overigens wordt ten onrechte vermeld dat de wethouder erelid is geworden: wel ontving hij een speciale scoutingdag, samengesteld uit de vier groepsdassen van de vier Schiedamse scoutinggroepen.

Gemeenteberichten

Gemeenteberichten Schiedam van 25 mei 2011, pagina 3

In de gemeenteberichten op pagina 3 werd verhaald over de opening door de wethouder. De gemeenteberichten zijn opgenomen in het Nieuwe Stadsblad van 25 mei 2011.