Scoutingclubs weer op goede voet met het college

Na een gesprek met de gemeente zijn de vier Schiedamse Scoutinggroepen overtuigd van de goede intenties van het gemeentebestuur. Wel willen ze nog even zien dat er nu ook concrete acties komen, de bal ligt hiervoor bij de gemeente.

Het Algemeen Dagblad / katern Waterweg

Scouting Schiedam had laten niet zo blij te zijn met het gemeentebestuurd. Na overleg zijn de eerste stappen gezet naar verbetering van de relatie.

Op pagina 7 van het Waterweg-katern van het Algemeen Dagblad staat een interview met onze voorzitter Richard Spruit. Hij geeft aan overtuigd te zijn van de intenties van de gemeente, maar ziet dit graag omgezet in concrete acties.