PvdAa'er Siljee stelt eisen aan bouw Bastionhotel

In 1994 werd bekend dat de gemeente toestemming wilde verlenen voor de bouw van een Bastionhotel in de boomgaard naast boerderij Landvreugd. De bewonerscommissie Groenoord-Zuid en de Scouting Tono-groep protesteerden. In de Havenloods van 19 mei 1994 verscheen hier een artikel over.

De Havenloods

In de Havenloods van 19 mei 1994 verscheen dit artikel

In de Havenloods van 19 mei 1994 verscheen dit artikel.