Verzet tegen bouw hotel bij jubileum scouts

Begin 1994, nog tijdens de viering van ons 60-jarig bestaan, maakte de gemeente Schiedam bekend toestemming te willen verlenen voor het bouwen van een Bastionhotel in de boomgaard naast boerderij Landvreugd. We zochten contact met de bewonerscommissie Groenoord-Zuid en tekenden bezwaar aan.

De Havenloods

 In de Havenloods  van 14 april 1994 verscheen dit artikel. Foto: Richard Spruit (Dolfijn)

In de Havenloods van 14 april 1994 verscheen dit artikel. Foto: Richard Spruit (Dolfijn).