Protesten tegen bouw Bastion-hotel

Begin 1994, nog tijdens de viering van ons 60-jarig bestaan, maakte de gemeente Schiedam bekend toestemming te willen verlenen voor het bouwen van een Bastionhotel in de boomgaard naast boerderij Landvreugd. We zochten contact met de bewonerscommissie Groenoord-Zuid en tekenden bezwaar aan.

Het Rotterdams Dagblad

 In het Rotterdams Dagblad van 16 maart 1994 verscheen dit artikel

In het Rotterdams Dagblad van 16 maart 1994 verscheen dit artikel.