Koninklijke onderscheiding voor penningmeester Scouting Tono-groep

Jan Lemmen, penningmeester van de Stichting Scouting Tono, is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het Nieuwe Stadsblad

Het Nieuwe Stadsblad, op pagina 3

Op pagina 3 van het Nieuwe Stadsblad konden de lezer op 30 mei 2014 lezen over de Koninklijke onderscheiding van Jan Lemmen.

Dichtbij Waterweg

Met een groot artikel op pagina 3 konden de lezers van de Dichtbij Waterweg van 30 mei 2014 lezen over het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.