Auteursrechten en bijdragen

Op deze website wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen, teksten en documenten. Op al deze afbeeldingen, teksten etc. is het auteursrecht van toepassing. Hier beschrijven we wie het auteursrecht (of internationaal de copyrights) bezitten. Teksten, afbeeldingen en documenten of andere delen van deze website mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.

Afbeeldingen

De meeste tekeningen zijn afkomstig uit de verzameling Illustratief Alternatief van Scouting Nederland.

Foto's zijn afkomstig uit de prive-verzameling van Richard Spruit, uitgezonderd de volgende foto's:    

  • foto's op de leeftijden-pagina Scouts en pivo's zijn afkomstig uit de folders van Scouting Nederland.
  • Afdalende explorer komt uit de verzameling van Sander van Heest.
  • De copyright van de fotoseries zijn ofwel van de Scouting Tono-groep ofwel van Richard Spruit, tenzij anders vermeld bij de fotoserie zelf.

De rechten van de afbeeldingen blijven bij hun respectievelijke eigenaren. Afbeeldingen die niet genoemd zijn: (c) Stichting Scouting Tono.

Auteursrechten website

De rechten van deze website berust volledig bij de Scouting Tono-groep, in deze vertegenwoordigd door haar Stichting Scouting Tono te Schiedam. De auteursrechten berusten bij Richard Spruit.

Met dank aan.....

De volgende personen of instellingen hebben bijgedragen aan de bouw van de websites, ofwel door afbeeldingen beschikbaar te stellen, als voorbeeld voor de teksten te dienen of op andere wijze bij te hebben gedragen.

  • Ontwerp en bouw is gedaan door de webmaster, Richard Spruit.
  • Afdeling Public Relations van Scouting Nederland (www.scouting.nl) voor het foldermateriaal met nuttige teksten.
  • Scoutnet Nederland (www.scoutnet.nl) voor het beschikbaar stellen van ruimte op de webserver users.scoutnet.nl in de periode 1995-2000
  • Scouting Tono-groep voor de folder Introductieboek voor nieuwe leden, geschreven door W.H. Mientjes-Waale en Richard Spruit en waaruit veel teksten zijn overgenomen.
  • Monica van der Boor voor het corrigeren van de spel- stijl en typefouten en het geven van opbouwend commentaar.

Referenties

Scouting Nederland
Verenigingen in Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen
scouting.jouwpagina

Scoutinglinks.jouwpagina