Tono Tamtam mei 2024


Tono Tamtam mei 2024
jaargang 23, nr. 4 (uitgave 223)

Nieuws over de samenwerking en veel verslagen uit de leeftijdsgroepen.

Lees de Tono Tamtam van mei 2024

Een artikel uit deze tamtam

Intentieverklaring

Al enige tijd geleden hebben we aangegeven dat de Scouting Tono-groep en Scouting Taizé-groep meer samen zouden gaan werken. In de afgelopen periode heeft deze samenwerking zich verdiept. In een volgende stap hebben de groepsraden van beide groepen de intentie uitgesproken over te gaan tot fusie. De groepsraad is het hoogste bestuursorgaan van een scoutinggroep. De intentie is er duidelijk. Voor de Scouting Taizé-groep kan een fusie helpen het tekort  aan vrijwilligers te verminderen. Voor de Scouting Tono-groep is een fusie een makkelijkere manier om qua huisvesting te voorzien in een vaste en zekere locatie.

Toch geeft deze intentie nog geen zekerheid tot een fusie. De groepsraad heeft uitgesproken dat er wel voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden.  Deze voorwaarden liggen voornamelijk op het vlak van voldoende, en geschikte, speelruimte. Bij de locatie Schiedamseweg is er namelijk wel een gebouw,  maar geen eigen, afsluitbare, speelruimte. Ruimte om eens enkele dagen een pionierwerk te laten staan, om een hindernisbaan enkele dagen voor een activiteit op te bouwen of om een keertje tenten neer te zetten. Ook is er op die locatie geen kampvuurkuil. Binnen het outdooraspect van Scouting is hier zeker behoefte aan. In overleg met de gemeente gaan we de mogelijkheden hiervoor verkennen om zo te komen tot de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle, toekomstbestendige, scoutinggroep.