Voortbestaan Scouting in gevaar zonder subsidie

De gemeente Schiedam heeft laten weten voornemens te zijn de subsidie aan de vier Schiedamse Scoutinggroepen te beëindigen. De gezamenlijke Schiedamse scoutinggroepen schreven een open brief aan de leden van de gemeenteraad met uitleg over het vreemde subsidiesysteem dat de gemeente enkele jaren geleden heeft ingevoerd en er nu voor zorgt dat scouting buiten de boot dreigt te vallen. De scoutinggroepen vragen zich af of dit was wat de beoogd werd bij de invoering van  de nieuwe subsidieregels.

Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad

Het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad plaatste op 4 november een zeer groot artikel over het voornemen van het gemeentebestuur van Schiedam om de subsidie te beëindigen. De oorzaak ligt in het feit dat de Scoutinggroepen in het nieuwe systeem uitsluitend worden beoordeeld als leverancier van een zorgproduct, en alleen daarvoor beoordeeld worden voor de subsidietoekenning. Alle andere zaken waar de scouting zich mee bezig houdt worden niet meegeteld.

De scoutinggroepen vragen de gemeenteraadsleden gebruik te maken van hun taak om beslissingen van de gemeente te bekijken in samenhang over alle beleidsterreinen heen, en al die niet-zorgzaken die scouting doet ook mee te wegen in de subsidiebeslissing.

Het Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad plaatste in de krant van 4 november een groot artikel over de voorgenomen beëindiging van de subsidie. Op pagina 6 van katern Waterweg van de uitgave van 4 november 2021 van het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad het artikel over de voorgenomen beëindiging van de subsidie en het  subsidiesysteem die dat veroorzaakt.

Voortbestaan scouting in gevaar door subsidie

De Schiedamse scoutinggroepen komen de komende twee jaar niet in aanmerking  voor gemeentelijke subsidie. Reden vor de clubs om in een brandbrief aan de gemeeneraad aan de bel te trekken, aangzien de frakties zich dinsdag buigen over de begroting. De financiële ondersteuning is nodig om het voortbestaan veilig te stellen.

Al eerder gaven de Schiedamse scoutinggroepen aan niet goed te passen in de subsidieregeling die de gemeente Schiedam enkele jaren geleden invoerde. Daar dreigen zij, nu ook het laatste restje subsidie - zo’n 17.500 euro - wordt geschrapt, het slachtoffer van te worden.

Naar voorbeeld van de gemeente Breda voerde de gemeente Schiedam enkele jaren geleden een nieuw subsidiebeleid in. Daarin moesten alle organisaties in de sociale zorg deelnemen aan tafelgesprekken - Samen Schiedam genaamd - waarbij de organisaties onderling hun (zorg)projecten op elkaar afstemmen en onderling afspreken wie welke subsidie krijgt. In de praktijk is de subsidieregeling ‘een zeer ingewikkelde en tijdrovende klus’, zo schrijven de bestuursleden in de brief.

Verbazing

,,Tot onze grote verbazing moesten de scoutinggroepen, als kleine vrijwilligersverenigingen, hier ook aan mee doen. Ook al zijn wij geen zorgorganisaties”, vertelt Richard Spruit, voorzitter van de groep Tono. ,,Opeens zaten onze vrijwilligers aan tafel met beroepskrachten van grote instellingen als Humanitas, Yets of Dock. En daar moesten onze vrijwilligers vaak nog vrij voor nemen ook.’’

Drie jaar geleden vroegen de scoutinggroepen aan de gemeente om als sportvereniging aangemerkt te worden. De leden van de scoutinggroepen bewegen tenslotte elke week veel. Dat zou een dergelijke indeling rechtvaardigen. De gemeente wees dit verzoek af, met de toezegging te gaan kijken of al die andere zaken die bij scouting horen, maar niet onder ‘zorg’ vallen, ook meegeteld kunnen worden bij de subsidiebeoordeling.

Aanpassing

In Breda liepen ze tegen hetzelfde probleem aan, en daar is scouting al lang uit de tafeloverleggen gehaald. Spruit: ,,Juist omdat scouting helemaal niet in dat smalle zorgplaatje past. Schiedam heeft het meeste van wat Breda doet overgenomen, maar deze aanpassing nu net niet.” 

In een laatste poging om het tij te keren trekken de groepen nu in een brandbrief aan de gemeenteraad aan de bel. ,,Wij vragen ons af of dit wel is wat de gemeenteraad beoogde toen de overleggen werden ingesteld. We snappen dat binnen het tafeloverleg het lastig is zaken mee te nemen die niet onder zorg vallen, maar juist de gemeenteraad heeft als taak zaken in hun samenhang over beleidsterreinen heen te bekijken en in te grijpen als de uitwerking van een regeling onredelijk is.”

Beoordelen

De scoutinggroepen vragen de raadsleden de uitwerking van de subsidieregeling te beoordelen in samenhang met alle beleidsterreinen, en niet alleen scoutinggroepen te beoordelen op hun ‘score’ op zorg. ,,Zo hopen wij de maatschappelijke bijdrage die de vier Schiedamse scoutinggroepen leveren, met een relatief kleine ondersteuning vanuit de gemeente, nog vele jaren uit te kunnen blijven voeren”, besluit Spruit.

Volgens wethouder Patricia van Aaken staat het echter nog niet vast dat de subsidie wegvalt. ,,Het gaat om een voorlopige rangschikking”, gaf zij woensdagavond ten overstaan van de gemeenteraad aan. ,,Sommige groepen lijken misschien buiten de boot te vallen, maar dat is dus nog niet duidelijk. We moeten dit nog bespreken in het college, wil er niet op vooruitlopen.”