In Schiedam laten we niemand zakken, toch?

Wimn Vossen stuurde een ingezonden brief naar het Algemeen Dagblad, katern Waterweg. In zijn ingezonden brief gaat hij in op de subsidieperikelen van de Schiedamse scoutinggroepen.

Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad

Het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad plaatste op 13 november een ingezonden brief van Wim Vossen.

Het Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad plaatste in de krant van 13 november een ingezonden brief op pagina 17 Op pagina 17 van katern Waterweg staat soms een ingezonden brief als zelfstandig artikel. In de uitgave van 13 november 2021 staat de ingezonden brief van Wim Vossen.

In Schiedam laten we niemand zakken, toch?

In de AD-Waterwegbesteedde Sandra Don onlangs aandacht aan de brandbrief die door de Schiedamse scouting aan de gemeente is gestuurd.

Achter de inhoud van die brief wil ik mij scharen, want deze op vrijwilligers draaiende organisatie verdient het niet om zo gemakkelijk te worden geslachtofferd door een nieuw subsidiebeleid.

'Je zult maar door de wethouder in een andere sector worden ingedeeld, die niet de jouwe is'. Is er hier sprake van vooropgezette bedoeling of een tijdelijke dwaling? Zijn we eigenlijk wel bekend met wat de scouting voor de opvoeding van kinderen kan betekenen?

Scouting

Als er op dit soort subsidies zou moeten worden bezuinigd dan weet ik nog een budgetje waar geld uit gehaald kan worden voor de scouting. Natuurlijk doel ik dan op de mogelijke herindeling van het Stadserf. Daarover mocht ik een dezer dagen een enquête invullen. Hierin wordt er vanuit gegaan dat ik ook een voorstander zou zijn en het alleen nog maar belangrijk is hoe het wordt ingedeeld. Ruimte om 'neen' te zeggen was er niet. Zo, heb ik het althans gelezen.

Als we het 'goud' van de scouting uit handen laten vallen, dan doen we dus ook niets aan de overlastgevende 'hangjongeren'. Of gaan we aan beide 'goede doelen' echt aandacht besteden? Want: in Schiedam laten we niemand zakken, toch?