Tono Tamtam maart 2021

Tono Tamtam maart 2021
jaargang 20, nr. 3 (uitgave 192)

De winter loopt ten einde, en we zien de eerste tekenen van de lente. Bijna alle speltakken genieten weer wekelijks van hun activiteiten rond ons groepshuis.

Een artikel uit deze tamtam

Ouders bedankt, en laten we jongeren ook een veilige plek bieden

De (maat)regelen rond de Coronapandemie duren al weer een behoorlijke tijd. Een van de regels waar wij ons aan dienen te houden is dat ouders niet op het terrein van Boerderij Landvreugd mogen komen. En eigenlijk missen we jullie als ouders enorm. Even een praatje hoe het gaat, wat er die zaterdag gedaan is, of waarom je kind die week juist erg blij of misschien net wat verdrietiger is.

Ondanks dit merken wij dat ouders zich keurig aan deze, best vervelende, regels houden. Daarom hierbij een groot compliment voor alle ouders en een ‘bedank!’. Mede dankzij jullie lukt het ons om de regels uit te voeren, waardoor het mogelijk is geworden (en mogelijk blijft) dat we Scouting doen.

Graag benadrukken we nog maar eens dat alle vrijwilligers bereikbaar zijn: via e-mail met de speltak-emailadressen of telefonisch. E-mailadressen zijn altijd te vinden via onze website, en dan onder ‘Kennismaken’ (https://www.scoutingtono.nl/kennismaken).

Helaas, en dat vinden we echt jammer, geldt de mogelijkheid om Scouting te doen alleen tot de leeftijd van 17 jaar. Onze Roverscouts van de Redekestam mogen helaas geen bijeenkomsten houden. We merken dat ze de activiteiten enorm missen en staan te popelen om weer te beginnen, maar zullen helaas nog even geduld moeten hebben.

Als Scoutinggroep snappen we de overwegingen van de rijksoverheid en onderschrijven de noodzaak om de pandemie te bestrijden. Ook wij zullen ons daarom ten volle inzetten. Wel vraagt Scouting Nederland, en de Scouting Tono-groep met haar, aandacht voor de lastige situatie waarin veel jongeren zich bevinden. Jongvolwassenen missen de mogelijk om met leeftijdsgenoten samen de wereld te ontdekken, gezond bezig te zijn en de sleur van dagenlang binnen zitten te doorbreken. Vooral op jonge mensen trekken de maatregelen een enorme wissel.

De jeugd- en jongerenorganisaties hebben bewezen verantwoordelijk om te gaan met de geldende coronamaatregelen en de ruimte die ze krijgen. Laten we daarom juist nu samen met de overheid de volgende stap zetten om ook jongvolwassenen perspectief te bieden. De landelijke organisaties ondersteunen de lokale verenigingen met kennis en raad en daad om op een gecontroleerde, veilige manier de activiteiten voor deze kwetsbare groep weer op te starten. Laten we ook deze groep een veilige mogelijkheid bieden de activiteiten weer uit te voeren die bijdragen aan hun ontwikkeling.