Tono Tamtam november 2021


Tono Tamtam november 2021
jaargang 20, nr. 10 (uitgave 198)

De gemeente heeft laten weten het voornemen te hebben de subsidie aan alle Schiedamse scoutinggroepen te beëindigen. Samen met de andere scoutinggroepen hopen we dat de gemeenteraad hier anders over denkt.

Lees de Tono Tamtam van november 2021

Een artikel uit deze tamtam

Subsidie

Het zal de ouders waarschijnlijk niet ontgaan zijn: de gemeente Schiedam heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben om vanaf 2022 de scoutinggroepen in Schiedam geen subsidie meer te vertrekken. Een vervelend bericht, vooral omdat we al sinds de invoer van het nieuwe subsidiesysteem, zo’n 4 jaar geleden, hebben aangegeven dat ‘scouting’ niet goed in dit systeem past. Waar we voorheen een waarderingssubsidie ontvingen, zijn we nu ingedeeld in de zorgketen. Deze bestaat uit 5 niveaus: niveau 5 zijn de instellingen waar zorgpatiënten permanent verblijven, niveau 4 de ziekenhuizen en zo daalt dat af naar niveau 0 met de kleine spelers. Sinds vier jaar moeten wij, bij elke subsidieaanvraag, onze projecten indienen waarbij we in het projectplan onderbouwen hoe we gaan zorgen dat onze cliënten (sic) zo min mogelijk doorstromen naar hogere niveaus in de zorgketen.

Nu kunnen wij bij scouting prima aantonen dat van scouting een zekere preventieve werking uit gaat, maar u zult begrijpen dat het onze vrijwilligers behoorlijk wat avonden (en een enkele nacht) gekost heeft om de ‘projectplannen’ te schrijven op zo’n manier dat ze binnen het systeem passen.

De gezamenlijke Schiedamse scoutinggroepen hebben nu de gemeenteraad gevraagd óók aandacht te hebben voor al die kwaliteiten die wij hebben, die niet binnen het beleidsterrein van de zorg vallen, zoals ons educatieve werk rond de natuur, de bijdrage die we leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe we dit in een unieke samenhang doen. Juist de gemeenteraad is ingesteld als orgaan die over de beleidsterreinen heen kan kijken, en een integrale visie kan hebben op de waarde van het scoutingspel. We houden u op de hoogte.