Tono Tamtam december 2021


Tono Tamtam december 2021
jaargang 20, nr. 11 (uitgave 199)

Nieuwe leiding stelt zich voor, de welpenleiding was wat in de war, scouts lang bezig met piñata's en bakken bij M@sterchef, explorers passen hun opkomsttijd tijdelijk aan. Verder is de Scouting Tono-groep enkele keren in het nieuws geweest en vragen we de gemeente om een positief jeugdbeleid, naast het huidige jeugdzorgbeleid. Doet u ook mee aan onze kerstkaartenactie?

Lees de Tono Tamtam van december 2021

Een artikel uit deze tamtam

jeugdbeleid

Scouting Nederland pleit rond de gemeenteraadsverkiezingen voor een Positief Jeugdbeleid. Dat doet Scouting niet alleen. Ook jeugd- en jongerenorganisaties zoals YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het Speeltuinwerk, Nivon, Ivn, Leger des Heils Jeugdwerk, de Zeekadetten en nog zo’n 12 jeugdorganisaties pleiten voor een Positief Jeugdbeleid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een aardig aantal gemeenten wel een Jeugdzorgbeleid heeft, maar geen (positief) jeugdbeleid. Feitelijk komen in veel gemeenten de jeugd en jongeren pas in beeld als er een zorgvraag is.

De 20 organisaties kenmerken zich doordat er niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding wordt geboden, maar ze uitgaan van een pedagogisch kader. Zonder dat de leden dat vaak beseffen, leren de kinderen en jongeren heel veel en ontwikkelen zij zich. Deze organisaties zijn van mening dat als je als gemeente een sportbeleid hebt, een schoolbeleid en een ouderenbeleid, daar zeker ook een jeugdbeleid, anders dan een jeugdzorgbeleid, hoort te zijn. Uit de ervaringen in de gemeenten die wél een positief jeugdbeleid hebben, weten we dat hier voor de gemeente veel voordelen aan zitten.

Een positief jeugdbeleid ziet er, volgens deze verenigingen, als volgt uit:

  • voldoende en toegankelijke speelruimte, zowel binnen (huisvesting) als buiten (buitenspeelruimte)
  • Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het vrijwillige jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein,
    Ondersteunen van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken,
  • Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijk taak,
  • Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met professionals op dit terrein.

De Scouting Tono-groep, en met haar de andere scoutinggroepen uit Schiedam, steunen deze wens voor Positief Jeugdbeleid van harte en zal zich daar, richting de gemeenteraadsverkiezingen, ook hard voor maken.