Tono Tamtam februari 2022


Tono Tamtam februari 2022
jaargang 21, nr. 1 (uitgave 200)

De bevers hebben gesport met stuiter, de welpen deden een smokkelspel, en ze smokkelden.... poedersuiker voor de oliebollen! De scouts begonnen het jaar met een kampvuur. Daarna knoopten zij hun fluitenkoorden terwijl de explorers geen weekend hadden, wel een kampvuur en een winterhike deden. Verder vragen we aandacht voor Positief Jeugdbeleid en een hele kleine update over onze huisvesting.

Lees de Tono Tamtam van februari 2022

Een artikel uit deze tamtam

jeugdbeleid

Als Scouting zouden we graag, samen met de andere scoutinggroepen in Schiedam, de politieke partijen uit willen nodigen. Onderwerpen van gesprek kunnen dan natuurlijk Scouting zijn, maar ook het pleidooi van het een groot aantal jeugdorganisaties voor een Positief Jeugdbeleid. Want wat is er aan de hand? Een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Schiedam, hebben wel een ouderenbeleid en een sportbeleid, maar rond de jeugd heeft de gemeente alleen een jeugdzorgbeleid. Samen met YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het Speeltuinwerk, Nivon, Ivn, Leger des Heils Jeugdwerk, de Zeekadetten en nog zo’n 12 jeugdorganisaties pleiten we voor een Positief Jeugdbeleid.

Dat is een beleid waarbij er wordt gekeken naar wat het jeugdwerk in Nederland nodig heeft, en is dus een hele andere categorie dan het jeugdzorgbeleid, dat zich vooral richt op (geestelijke) gezondheidszorg, schooluitval en probleemjongeren. Juist door Positief Jeugdbeleid kan een gemeente preventief werken, en veel kosten in het jeugdzorgbeleid voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon heel vreemd dat er wel bijvoorbeeld een sportbeleid is, maar het jeugdwerk het zonder een eigen beleid moet doen.

Het uitnodigen van de politieke partijen zal, door de Corona-maatregelen, voorlopig nog even niet mogelijk zijn. Wel roepen we de Schiedamse politieke partijen op om straks bij de formatie van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders het positieve jeugdbeleid hoog op de agenda te zetten.