Tono Tamtam maart 2022


Tono Tamtam maart 2022
jaargang 21, nr. 2 (uitgave 201)

De bevers zijn op reis geweest naar Egypte en namen afscheid van de overvliegers, die door de welpen verwelkomd werden. Van de scouts een fotocollage en de explorers konden eindelijk hun nieuwjaarsweekend houden. Verder vragen we opnieuw aandacht voor Positief Jeugdbeleid en een hele kleine update over onze huisvesting en nieuws over onze deelname aan Jantje Beton en het Kinderkledingfestival.

Lees de Tono Tamtam van maart 2022

Een artikel uit deze tamtam

jeugdbeleid

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke Schiedammer boven de 18 jaar kan zijn vertegenwoordigers kiezen die vier jaar lang de gemeente Schiedam gaan besturen. Na de verkiezingen zullen de partijen een nieuw College van Burgemeester en Wethouders samenstellen. Zij doen het dagelijks bestuur van de stad. Bij deze formatie van het nieuwe college roepen wij de politieke partijen op het Positieve Jeugdbeleid op te nemen van vast beleidsterrein binnen het College van B&W.

Want wat is er aan de hand? Een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Schiedam, hebben wel een ouderenbeleid en een sportbeleid, maar rond de jeugd heeft de gemeente alleen een jeugdzorgbeleid. Samen met YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het Speeltuinwerk, Nivon, Ivn, Leger des Heils Jeugdwerk, de Zeekadetten en nog zo’n 12 jeugdorganisaties pleit Scouting Nederland al langer voor een Positief Jeugdbeleid. Dat is een beleid waarbij er wordt gekeken naar wat het jeugdwerk in Nederland nodig heeft, en is dus een hele andere categorie dan het jeugdzorgbeleid, dat zich vooral richt op (geestelijke) gezondheidszorg, schooluitval en probleemjongeren. Juist door Positief Jeugdbeleid kan een gemeente preventief werken, en veel kosten in het jeugdzorgbeleid voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon heel vreemd dat er wel bijvoorbeeld een sportbeleid is, maar het jeugdwerk het zonder een eigen beleid moet doen.

Hierbij de oproep voor de politici in Schiedam om het jeugdbeleid een stap verder te ontwikkelen, en naast het jeugdzorgbeleid ook een positief jeugdbeleid te gaan voeren. Schiedam heeft dit nodig!