Hans van de Linde ontvangt lintje

De voormalige voorzitter en penningmeester van de Stichting Scouting Tono, Hans van de Linde, ontving op 26 april 2022 het lintje behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Hans werd in 1989 voorzitter van de Stichting Scouting Tono. Die functie oefende hij uit tot 1994, waarna hij verder ging als penningmeester. Dat bleef hij tot zijn afscheid in 2002. Ook was hij enkele jaren de voorzitter van de renovatiecommissie die het toenmalige groepshuis van de Scouting Tono-groep, 't Koetshuis, renoveerde.

Onderscheiden

In 2002 ontving Hans van der Linde het Zilveren Waarderingsteken van de Vereniging Scouting Nederland voor zijn inzet.

Andere functies

Buiten zijn functies bij de Scouting Tono-groep heeft Hans meerdere vrijwilligersfuncties bekleed. Zo was hij vanaf 1977 vrijwilliger bij Stichting Open Huis. Die stichting bestaat niet meer, maar vormde wel de basis voor het nog altijd succesvolle seniorenwelzijn in Schiedam. Na zijn afscheid bij de Scouting Tono-groep werd Hans penningmeester bij Sportclub Neptunus in Rotterdams. De laatste jaren is hij vrijwilliger bij het Jenevergilde in Schiedam.

Felicitaties

De Scouting Tono-groep feliciteert haar voormalige voorzitter en penningmeester van harte met zijn verdiende lintje.