Scoutinggroepen bij nader inzien toch zeker van subsidie

Na alle publiciteit rond het voornemen van de gemeente om de subsidieaanvraag van de vier Schiedamse scoutinggroepen af te wijzen heeft de gemeente nu laten weten dat uit herberekeningen is gebleken dat er toch ruimte is voor subsidie. Niet het volledige aangevraagde bedrag, maar zo'n 80% van de aanvraag.

Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad

Het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad plaatste op 6 december dit artikel van de hand van Ger van Veen over de ontwikkelingen rond de subsidie. Kort daarvoor had de gemeente laten weten dat de reservering die was gemaakt voor frictiekosten minder gebruikt zou gaan worden dan verwacht, en daarmee de subsidieplafonds licht verhoogd konden worden. Dit leidde tot herberekeningen, waaruit bleek dat de scoutinggroepen een deel van de subsidie konden behouden voor het komende subsidietijdvak.

Het Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad plaatste in de krant van 6 december een update over de subsidieperikelen Op pagina 5 van katern Waterweg van 6 december 2021 staat een update over de subsidieperikelen.

Scoutinggroepen bij nader inzien toch zeker van subsidie

Begin november kregen de Schiedamse scoutinggroepen te horen dat ze te weinig punten scoorden voor de zorg die ze verlenen. De boodschap was dat de subsidie om die reden zou worden stopgezet. Nu, na een herberekening, heeft de gemeente besloten om de groepen toch subsidie te verlenen.

De toelage wordt dit jaar voor het eerst verleend aan vrijwilligersverenigingen die zorg leveren om subsidie te krijgen. Scouting is geen zorgorganisatie, maar werd wel op de manier beoordeeld in het gemeentelijke subsidiesysteem. De subsidie komt er nu toch. Voor twee jaar.

Zorginstelling

Richard Spruit van scoutinggroep Tono is opgelucht. ,,Logisch dat wij te weinig punten scoorden op zorg. Omdat wij geen zorginstelling zijn waar zorg op de eerste plaats komt. Je kan de scouting natuurlijk niet vergelijken met instellingen als Humanitas. Wel mooi dat we door kunnen op oude voet. Die subsidie is toch zo'n 10 tot 15 procent van onze inkomsten. Hoewel, we ontvingen eerder 4250 euro, nu wordt het 80 procent van dat bedrag."

Spruit kijkt al uit naar de evaluatie van de gemeentelijke subsidies in het eerste halfjaar van 2022. ,,Dat is een zeer belangrijke evaluatie. Dan wordt er gekeken of wij passen in dat het plaatje van zorginstelling. Ik denk het niet omdat zorg een klein deel van ons werk is. Maar wij hebben die twee jaar subsidie binnen. Heel belangrijk. Als het stopt in 2024 gaan we met de gemeente in gesprek. Kijk je hebt jeugd/zorgbeleid en jeugdbeleid. Dat zijn natuurlijk twee aparte zaken. In Schiedam is dat nog niet zo. In veel andere steden wordt dat onderscheid wel gemaakt. Kijk de scouting valt natuurlijk onder jeugdbeleid. Wij hebben een belangrijke taak. We zijn er voor alle bevolkingsgroepen. Scouting is vooral leerzaam en leuk en niet te vergelijken met welke zorginstelling dan ook."