Tono Tamtam juni 2022


Tono Tamtam juni 2022
jaargang 21, nr. 5 (uitgave 204)

Samen met zes andere verenigingen uit de Schiedamse jeugdbeweging heeft de Scouting Tono-groep een brief gestuurd naar de leden van de gemeenteraad in Schiedam. Hiermee willen we aandacht vragen voor een Positief Jeugdbeleid, waar de gemeente Schiedam tot nu toe alleen een jeugdzorgbeleid voert. Een jeugdzorgbeleid is echter vooral gericht op probleemkinderen en -jongeren, terwijl het juist heel belangrijk is om alle jeugd in de gemeente zich op een positieve manier te laten ontwikkelen.

Daarnaast nieuws van de bevers die o.a. EHBO hebben geoefend, de welpen die in de Hemelvaartvakantie op kamp gingen, de explorers die juist hard bezig zijn met de voorbereidingen van hun kamp, vacatures voor een tweede penningmeester en stichtingsvoorzitter en de krantenartikelen over de Scouting Tono-groep in de pers.

Lees de Tono Tamtam van juni 2022

Een artikel uit deze tamtam

Brief aan de politiek

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben het CJV Schiedam, het Zeekadetkorps Schiedam, speeltuinvereniging Het Speeleiland, Scouting Taizégroep, Scouting BvH, Scouting Franciscus Lodewijk en de Scouting Tono-groep een brief gestuurd aan de net verkozen raadsleden om het belang van een Postief Jeugdbeleid nog eens te onderstrepen.

Schiedam voert, zoals wel meer steden, vooral een jeugdzorgbeleid, dat gericht is op kinderen en jongeren met problemen. En daar wringt de schoen nogal. Bij gebrek aan een Positief Jeugdbeleid, gericht op de ‘gezonde’ jeugd, worden ook deze 7 verenigingen dan maar onder het jeugdzorgbeleid geschaard. Dat betekend dat we worden gezien als (professionele) zorginstellingen. En dat heeft nogal vreemde gevolgen.

Zo moeten we, om überhaupt subsidie te kunnen ontvangen, onderbouwd bewijs aanleveren dat, door onze activiteiten, onze ‘cliënten’ [sic] niet doorstromen naar zwaardere vormen van zorg. Kort gezegd: wij ontvangen subsidie naar hoe ver we onderbouwd kunnen aantonen dat onze leden niet in de jeugdverslavingszorg terecht komen. En dat is natuurlijk volkomen van de zotte. Ook levert dit een erg hoge regeldruk op, met veel bureaucratie waar we aan moeten voldoen. Het gekke is dat sportverenigingen niet aan hoeven te tonen dat hun activiteiten er voor zorgen dat hun leden geen zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Ook hoeven zij niet te strijden om subsidie met professionele zorginstellingen die betaalde krachten in dienst hebben om subsidie binnen te loodsen.

We hebben de politiek dan ook gevraagd waarom wij dit soort gekke dingen wel moeten doen. Met deze brief hopen we de zo noodzakelijke verandering te bereiken. De brief zelf kunt u lezen via https://www.scoutingtono.nl/actueel/nieuws/2022-positiefjeugdbeleid.

Graag doen we hierbij dan ook een oproep: breng deze brief onder de aandacht van zo veel mogelijk stadsgenoten. Stuur de brief door, deel deze via social media of breng hem onder de aandacht van iedereen die iets met de politiek te maken heeft.